Behandeling ADD

De behandeling ADD moet breed zijn en dus meerdere methodes omvatten. Alleen medicatie of een andere op zichzelf staande methode is niet voldoende. Er moet ook op lange termijn hulp blijven. Deskundige Edward Hallowell ontwikkelde een methode bestaande uit acht stappen.

1 – Het stellen van de diagnose

Wees er zeker van dat de gestelde diagnose de juiste is en volledig is, zodat je daarmee aan de slag kunt gaan. Alleen al door het stellen van een diagnose vallen veel puzzelstukjes op z’n plaats.

2 – Talenten en sterke punten bevorderen

Je eigen talenten en sterke punten kun je het beste verbeteren door interactie en verbondenheid met je omgeving: je familie, je vrienden of op het werk. Verbondenheid gaat nooit zonder conflict. Door de cyclus van vijf stappen “verbondenheid – spel – oefening – beheersing – erkenning” te volgen en alsmaar te doorlopen bevorder je je eigen talenten en sterke punten.

3 – Educatie

Lees meer over het onderwerp zodat je weet welke eigenschappen door ADD komen. Een boek waar veel informatie in staat over specifiek ADD is ‘Zoeken naar omwegen’ van Karin Windt.

4 – Verandering van leefgewoonten

Er zijn vijf belangrijke gebieden welke belangrijk zijn om goed op de rails te hebben: slapen, voeding, beweging, bidden of mediteren en positief menselijk contact.

5 – Structuur aanbrengen

Verzin structuren, geheugensteuntjes en ontwikkel gewoontes om overzicht te krijgen en op tijd te komen.

6 – Begeleiding

Afhankelijk van je behoeften zijn er verschillende soorten begeleiding die je heel goed kunnen helpen. Coaching waarbij je geholpen wordt om georganiseerd te raken, plannen te maken en je doelen te bereiken kan een zeer effectieve hulp zijn. Andere vormen zijn psychotherapie, relatietherapie of beroepskeuzeadvies.

7 – Andere behandeling ADD

Andere behandelmethodes die de werking van medicatie kunnen versterken of helemaal kunnen vervangen, zoals een bewegingsprogramma, speciale bijles, lichamelijke oefening, aanpassing op het dieet of ergotherapie.

8 – Medicatie als onderdeel van behandeling ADD

Volgens vele onderzoeken is medicatie de behandeling met het meeste resultaat voor ADD. Zeer belangrijk is dat de dosering goed past bij de persoon. Als de dosering niet goed is kunnen er bijwerkingen ontstaan. Bij goed gebruik zijn er echter veel mensen bij gebaat.


Lees meer (binnenkort):
Behandeling ADD bij volwassen
Behandeling ADD bij kinderen
Behandeling ADD zonder medicatie
Alternatieve behandelingen voor ADD