Wat is ADD?

Wat is ADD? ADD staat voor Attention Deficit Disorder. In Nederlands wordt ADD ook wel aandachttekortstoornis genoemd. Er is bij ADD geen sprake van hyperactiviteit, wat bij ADHD wel het geval is. ADD wordt gedefinieerd als het overwegende onoplettende type in de DSM-IV, een door psychiaters samengesteld handboek dat wereldwijd gebruikt wordt voor het diagnosticeren van onder andere ADD.

Als je mensen vraagt “Wat is ADD?” krijg je vaak het antwoord “een stoornis” of “ADHD zonder de hyperactiviteit”. Terwijl de term ADD eigenlijk niets anders betreft dan de criteria die de samenstellers van de DSM voor ADD opgesteld hebben. Je wordt dus niet geboren met ADD maar je kunt wel geboren worden met een aanleg voor bepaalde gedragingen die in de DSM-IV vallen onder het kopje ADHD-I, oftewel ADD.

Wat is ADD

ADD is geen ADHD

ADD’ers voelen zich over het algemeen geen ADHD’er. Het is dan wel een subtype van ADHD, maar mensen die ADD hebben zijn juist rustig, dromerig, opvallend stil, besluiteloos en vaak wat verlegen. Wat ze gemeen hebben met ADHD’ers zijn kenmerken als snel afgeleid zijn, slecht tijdsbesef, vergeetachtigheid en creatief denken. Allemaal zaken die aantonen dat mensen met ADD en ADHD meer hun rechter hersenhelft dan hun linker hersenhelft gebruiken.

Wat is ADD: de kenmerken

Mensen met ADD kunnen in bepaalde situaties snel afgeleid zijn, terwijl in andere situaties ze juist zo extreem geconcentreerd zijn dat ze daarbij het tijdbesef verliezen. Deze state of mind noemen we ook wel hyperconcentratie of hyperfocus. Lees verder over de kenmerken van ADD